[Yugioh] Cybernetic Horizon Box OCG [CYHO]

  21/04/2018    Lượt xem : 961    Giá : 1.400.000đ

Sản phẩm Yugioh mới nhất của Konami đã có mặt tại Mahado Game Store. Đây là sản phẩm rất được mong đợi do có nhiều staple mới cũng như support cho các archetype nổi tiếng một thời.

[Yugioh] Cybernetic Horizon Pack OCG [CYHO]

  21/04/2018    Lượt xem : 574    Giá : 50.000đ

Sản phẩm Yugioh mới nhất của Konami đã có mặt tại Mahado Game Store. Đây là sản phẩm rất được mong đợi do có nhiều staple mới cũng như support cho các archetype nổi tiếng một thời.