Giới thiệu cửa hàng

  25/09/2014

MAHADO GAME STORE 

1. Chúng tôi là ai?

Trực thuộc tổ chức Mahadoyugi, Mahado Game Store được thành lập với mục đích phổ biến thẻ bài Yu-Gi-Oh! chính hãng Konami, dựa trên nhu cầu chơi bài thật ngày càng tăng  cao của cộng đồng Việt Nam.

2. Những sản phẩm cung cấp

Với mong muốn giúp các bạn trẻ tiếp cận thẻ bài Yu-Gi-Oh! chính hãng một cách rộng  rãi, Mahado Game Store luôn đi đầu cung cấp các sản phẩm: Structure/Starter Deck,  Booster Box/Pack, Tins, Single Card và các phụ kiện liên quan (Sleeves, Deck Box, Album)

 

Thông tin liên hệ

Mahado Game Store

Điện thoại: 0984 570 206 (gặp Dương)

Website: http://mahadogamestore.com

Fan Pagehttps://www.facebook.com/mahadogamestore/

 

Thông tin thẻ ngân hàng

Chủ tài khoản: NGUYEN HONG SON

Số tài khoản: 190 2183 2616 018

Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội

Bình luận